Λάθος όνομα χρήστη ή κωδικός πρόσβασης. Ξεχάσατε τον κωδικό σας;
Προσπαθήσετε ξανά
Γίνε μέλος τώρα!
Το Όνομα Χρήστη χρησιμοποιείται ηδη
Παρακαλώ χρησιμοποιήστε λατινικούς χαρακτήρες και αριθμούς
< Το email χρησιμοποιείται ηδη
< Tουλάχιστον 6 ψηφία
< O κωδικός δεν είναι ίδιος

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα πεδία με τα στοιχεία σας.

Τα στοιχεία σας δεν θα αναγράφονται στα κουπόνια που θα εκτυπώσετε.

 

Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

Παρακαλούμε διαβάστε αυτή την ανακοίνωση προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα (site). Ρυθμίζει τη χρήση της ιστοσελίδας και ολόκληρου του υλικού που περιλαμβάνεται σε αυτήν.

Νομική Ανακοίνωση

1. Γενικά
Η παρούσα ιστοσελίδα ελέγχεται από την εταιρεία Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε., η ως άνω εταιρεία που έχει ιδρυθεί και λειτουργεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Με την πρόσβασή σας στην ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε ότι οι νόμοι της Ελλάδας θα ισχύουν για όλα τα ζητήματα που ανακύπτουν ή σχετίζονται με τη χρήση και το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας. Συμφωνείτε επίσης με την παρούσα να υπόκεισθε στην αποκλειστική δωσιδικία των δικαστηρίων των Αθηνών σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα.

2. Αίτηση
Η παρούσα ιστοσελίδα είναι σχεδιασμένη μόνο για τους κατοίκους της Ελλάδας, και οι πληροφορίες που σχετίζονται με προϊόντα, υπηρεσίες και την προώθησή τους ισχύουν μόνο για την εν λόγω χώρα. Καμία υπόσχεση ή εγγύηση δεν παρέχεται ότι το υλικό που περιέχεται στην παρούσα ιστοσελίδα είναι κατάλληλο, διαθέσιμο ή σχετικό με οποιαδήποτε άλλη χώρα.

3. Πνευματική ιδιοκτησία
Κάθε πνευματικό δικαίωμα σε όλα τα κείμενα, τις εικόνες, τον ήχο, το λογισμικό και οποιοδήποτε άλλο υλικό της ιστοσελίδας, ανήκουν στα μέλη της εταιρείας Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ή συμπεριλαμβάνονται ύστερα από άδεια του σχετικού ιδιοκτήτη. Μπορείτε να ερευνήσετε την παρούσα ιστοσελίδα και να αναπαράγετε αποσπάσματα είτε με εκτύπωση, είτε αντιγράφοντάς τα στο σκληρό δίσκο (download), ακόμα και να τα διαθέσετε σε άλλους ανθρώπους, αλλά σε κάθε περίπτωση μόνο για προσωπικούς και πληροφοριακούς σκοπούς, και με την προϋπόθεση ότι σε όλες τις αναπαραγωγές είναι εμφανής η ανωτέρω δήλωση πνευματικής ιδιοκτησίας. Ρητά απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας προς το σκοπό της περαιτέρω πώλησης ή διανομής του για εμπορικό όφελος, καθώς και η τροποποίησή του ή η ενσωμάτωσή του σε οποιαδήποτε άλλη εργασία ή δημοσίευση, σε έγγραφη (hard copy) ή ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής του σε άλλη ιστοσελίδα. Ουδεμία άλλη άδεια ή δικαίωμα παρέχεται με την παρούσα.

3. Σήματα
Όλα τα σήματα, λογότυπα και οι εκάστοτε απεικονίσεις που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα ανήκουν κατά κυριότητα ή χρησιμοποιούνται έπειτα από σχετική άδεια χρήσης από την εταιρεία Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε.. Η χρήση οποιουδήποτε σήματος που εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα χωρίς ειδική εξουσιοδότηση είναι αυστηρώς απαγορευμένη.

4. Διαθεσιμότητα των προϊόντων
Η αναφορά σε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία στην ιστοσελίδα δεν αποτελεί προσφορά προς πώληση ή παρακίνηση για την πραγματοποίηση αγορών του εν λόγω προϊόντος ή της υπηρεσίας. Η παροχή συμβουλών από ειδικό σχετικά με την καταλληλότητα και προσφορότητα οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας θεωρείται πάντοτε απαραίτητη προ της αγοράς.

5. Περιεχόμενο
Οι πληροφορίες στην παρούσα ιστοσελίδα έχουν συμπεριληφθεί με καλή πίστη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς. Ο χρήστης δεν θα πρέπει να βασίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα για την παροχή οποιασδήποτε ειδικής συμβουλής (όπως, για παράδειγμα, ιατρικής) και καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση δεν παρέχεται σε σχέση με την ακρίβεια ή πληρότητα των εν λόγω πληροφοριών. Ουδεμία πληροφορία στην παρούσα ιστοσελίδα δεν μπορεί να αποτελέσει παρακίνηση για την πραγματοποίηση επένδυσης σε οποιοδήποτε μέλος της εταιρείας Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε., ούτε μπορεί να αποτελέσει ή να θεωρηθεί ως βάση για οποιαδήποτε επενδυτική απόφαση. Oύτε τα μέλη της εταιρείας Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. ούτε και οποιαδήποτε συνδεδεμένη εταιρία ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια, ζημία ή έξοδα προκληθούν στο χρήστη από την πρόσβαση ή τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας ή οποιασδήποτε συνδεδεμένης ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της έμμεσης, τυχαίας ή αποθετικής ζημίας. H εταιρεία Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. μπορεί οποτεδήποτε και χωρίς προειδοποίηση να επιφέρει τροποποιήσεις ή βελτιώσεις στην παρούσα ιστοσελίδα και στη νομική ανακοίνωση, εάν το κρίνει εύλογο.

6. Σύνδεση/Δικτύωση με άλλες ιστοσελίδες
Σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας μπορεί να υπάρχουν αυτόματες συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες του internet, οι οποίες σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο θέμα της παρούσας ιστοσελίδας. Αυτό δεν συνεπάγεται ότι η εταιρεία Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. συνδέεται απαραιτήτως με οποιαδήποτε από αυτές τις ιστοσελίδες ή τους ιδιοκτήτες τους. Παρότι σκοπός της εταιρίας είναι να βρείτε ενδιαφέρουσες τις εν λόγω ιστοσελίδες, ούτε η εταιρία, ούτε οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες, ούτε οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, υπαλλήλους ή αντιπροσώπους της φέρει οποιασδήποτε μορφής ευθύνη για τις εν λόγω ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους, τα οποία δεν έχουν εξακριβωθεί ή επιβεβαιωθεί από την εταιρία ή τις συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. Αν οποιαδήποτε στιγμή έχετε εισέλθει σε άλλη ιστοσελίδα, μπορείτε να επιστρέψετε στην παρούσα ιστοσελίδα πατώντας το βελάκι που δείχνει “πίσω”, ή πληκτρολογώντας την διεύθυνση της παρούσας ιστοσελίδας (http://www.myplanetcoupon.gr).

7. Συλλογή και Χρήση Προσωπικών Πληροφοριών
H εταιρεία Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. δεσμεύεται και έχει λάβει μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που οι χρήστες παρέχουν μέσω του δικτύου. Οι μόνες πληροφορίες που συγκεντρώνουμε και αποθηκεύουμε κατά τη συνήθη χρήση της ιστοσελίδας είναι η διεύθυνση του υπολογιστή από τον οποίον ο χρήστης επισκέπτεται την ιστοσελίδα, ο τύπος του browser και η έκδοση που χρησιμοποιήθηκε, οι σελίδες στις οποίες ο χρήστης έχει πρόσβαση και η ημέρα και ώρα των εν λόγω αιτήσεων. Οι εν λόγω πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της χρήσης και την υποβοήθηση της περαιτέρω ανάπτυξης της ιστοσελίδας. Η συγκεκριμένη χρήση δεν συντελεί στην συγκέντρωση ή αποθήκευση οποιασδήποτε προσωπικώς αναγνωρίσιμης πληροφορίας. Στις περιπτώσεις που επικοινωνείτε μαζί μας μπορεί να αποθηκεύουμε πληροφορίες όπως το όνομά σας, την ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνσή σας, το είδος του αιτήματός σας και οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία πιθανόν μας αποστείλετε. Οι ανωτέρω πληροφορίες θα χρησιμοποιούνται προς το σκοπό της απάντησης στο αίτημά σας και τέτοιες απαντήσεις δεν είναι εμπιστευτικές. Τα δεδομένα ελέγχονται από τον εταιρεία Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. Για να πάρετε πληροφορίες σχετικές με άλλους ανθρώπους θα πρέπει να έχετε τη συγκατάθεσή τους. Μπορεί επίσης να ζητηθούν προσωπικές πληροφορίες και σε άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα, εάν θελήσετε να συμμετάσχετε σε διαγωνισμό ή κάποια άλλη μέθοδο προώθησης προϊόντων ή υπηρεσιών και δημιουργία προσωπικού προφίλ. Η πληρέστερη γνώση των στοιχείων σας συμβάλλει ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. H εταιρεία Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να γνωστοποιήσει τις συγκεντρωμένες πληροφορίες στα μέλη του ή σε αξιόπιστους τρίτους προς το σκοπό της ενημέρωσής σας σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες τους που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Σε κάθε περίπτωση, θα τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον νόμο 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε τη διοχέτευση των ανωτέρω πληροφοριών σε τρίτους, ή/και περαιτέρω επαφή από την πλευρά μας, ή/και τη διαγραφή των ως άνω δεδομένων ή/και προβάλλετε αντιρρήσεις επί της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων θα σεβαστούμε το αίτημά σας.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΩΝ
• Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει προσωπικό προφίλ στο myplanetcoupon.gr και να συμπληρώσει τα έγκυρα προσωπικά του στοιχεία σε όλα τα πεδία της φόρμας εγγραφής που βρίσκονται στην ενότητα e-coupons. (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όνομα, επώνυμο, e-mail, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο και ηλικία).
• Η εταιρεία Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να επιβεβαιώσει τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά την εγκυρότητα των στοιχείων που καταχώρησε ο εγγεγραμμένος και να επιβεβαιώνει περιοδικά την εγκυρότητα των στοιχείων αυτών.
• Σε περίπτωση μη έγκυρων ή ελλιπών στοιχείων δεν θα πραγματοποιείται αποστολή κουπονιών.
• Ο εγγεγραμμένος έχει ήδη αποδεχτεί τους γενικούς όρους χρήσης του site, στους οποίους γίνεται αναφορά στη χρήση των προσωπικών του στοιχείων.
• Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ποια από τα κουπόνια επιθυμεί να εξαργυρώσει.
Κατόπιν, ο χρήστης θα μπορεί να πατήσει εκτύπωση και να παραλάβει τα εκτυπωμένα του κουπόνια, τα οποία μπορεί να εξαργυρώσει στα supermarkets, ή σε άλλα σημεία πώλησης, σύμφωνα με την προσφορά που αναγράφεται στο κάθε κουπόνι.
• Η εκτύπωση των κουπονιών γίνεται σε Α4 σελίδες.
• Μετά την εκτύπωση τα κουπόνια πρέπει να κοπούν και να παραδοθούν μεμονωμένα στο ταμείο.
• Η εξαργύρωση των κουπονιών γίνεται στα ταμεία όλων των σημείων πώλησης προϊόντων της Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε.
• Κάθε κουπόνι θα αναγράφει επακριβώς τη προσφορά ή έκπτωση που παρέχει και η οποία δεν τροποποιείται ούτε ανταλλάσσεται με χρήματα.
• Ο κάθε χρήστης έχει τη δυνατότητα και το δικαίωμα να τυπώσει μία μόνο φορά κάθε κουπόνι. Η αναπαραγωγή ή/και αντιγραφή των κουπονιών είναι παράνομη, η δε Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε., πέρα του δικαιώματός της να στραφεί με κάθε νόμιμο τρόπο κατά του παραβάτη, δικαιούται να διακόψει τον λογαριασμό αυτού του χρήστη, χωρίς προηγουμένη ειδοποίηση.
• Τα κουπόνια είναι προσωπικά (περιέχουν κωδικό με τα προσωπικά δεδομένα του εγγεγραμμένου).
• Κάθε κουπόνι εξαργυρώνεται μία και μόνο φορά.
• Κάθε κουπόνι εξαργυρώνεται σε ένα και μόνο σημείο πώλησης.
• Η Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε. καταμετρά τα κουπόνια που παραδίδονται στα σημεία πώλησης και τα διασταυρώνει με τα κουπόνια που εκτύπωσε ο κάθε χρήστης, συνεπώς η παράνομη αναπαραγωγή κουπονιών γίνεται εύκολα αντιληπτή, καθώς και η ταυτότητα του παραβάτη.
• Τα κουπόνια έχουν ορισμένη ισχύ από την αρχική καταχώρηση της προσφοράς στο site από τη Rolco ΒΙΑΝΙΛ Α.Ε.(η ημερομηνία λήξης τους δεν σχετίζεται με την ημερομηνία εκτύπωσης τους).